O Nas

OD STYCZNIA 2016 ROKU REALIZOWANY JEST PROJEKT „STOŁECZNE CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”. ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ

SCWO aktualna oferta

 


 

PROJEKT „PROWADZENIE STOŁECZNEGO CENTRUM WSPÓŁPRACY OBYWATELSKIEJ” ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY  31 GRUDNIA 2015 ROKU. To program, który oferował wszechstronną pomoc oraz wsparcie organizacyjne, techniczne, informacyjne i szkoleniowe warszawskim organizacjom pozarządowym i innym inicjatywom społecznym. Centrum zwiększało aktywność organizacji i inicjatyw obywatelskich w ich samodzielnym rozwiązywaniu problemów. Stołeczne Centrum to było także miejsce integracji, wymiany doświadczeń i nawiązywania współpracy na rzecz zwiększania jakości życia mieszkańców Warszawy.

Realizatorzy: