Seminarium: „Sprawozdanie merytoryczne i finansowe – co to jest, jak je czytać?”

W ramach Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej Federacja Centrum Szpitalna zaprasza przedstawicieli i przedstawicielki warszawskich organizacji na seminarium poświęcone sprawozdawczości.  Termin i miejsce: seminarium odbędzie się 20.03.2013 w godz. 17.30-20.00 w siedzibie Federacji Centrum Szpitalna,  w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/5.

Seminarium ma na celu wyjaśnić podstawowe zasady sporządzania sprawozdań i obowiązki w tym zakresie. Przeznaczone jest dla osób z organizacji pozarządowych działających od niedawna, które nie prowadzą działalności gospodarczej, samodzielnie przygotowują swoje sprawozdania i chcą uzupełnić swoją podstawową wiedzę w tym zakresie.

Ramowy zakres seminarium:
1. Sprawozdanie finansowe – co powinno zawierać i jak je czytać?
2. Sprawozdanie merytoryczne – co powinno zawierać, kto musi je przygotować?
3. Kto odpowiada za przygotowanie sprawozdań, kto podpisuje, kto przyjmuje?
4. Terminy składania sprawozdań.

Termin i miejsce: seminarium odbędzie się 20.03.2013 w godz. 17.30-20.00 w siedzibie Federacji Centrum Szpitalna,  w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/5.

FORMULARZ ZGŁOSZENIE

Zgłoszenia na seminarium można przesyłać do 18 marca, na adres a.woldan@szpitalna.ngo.pl lub na faks pod numer 22 828 91 29, wypełniając ankietę zgłoszeniową (dostępną w załączniku). Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoba do kontaktu: Anna Woldan