|   | 

Dotacje unijne szansą na rozwój

Dotacje unijne to doskonały sposób, by pozyskać środki na realizację wielu przedsięwzięć. Ze środków unijnych teoretycznie może skorzystać każdy, począwszy od rolników, poprzez organizacje, stowarzyszenia i fundacje, a na samorządach skończywszy. Przeszkodą w dążeniu do wymarzonego celu okazuje się przede wszystkim biurokracja i zawiłe, przynajmniej na pierwszy rzut oka, procedury.

Nie takie dotacje straszne

Większość potencjalnych beneficjentów z przerażeniem spogląda na góry dokumentów, wniosków i biznesplanów, nota bene niezbędnych podczas ubiegania się o środki unijne. Co gorsza, nikt nie ma pewności, czy jego projekt zostanie pozytywnie zaopiniowany, a jeśli uda się pozyskać dotację, to jaka będzie jej wysokość? 

Fundusze europejskie

Przyznać należy, że Polakom najlepiej wychodzi narzekanie i czarnowidztwo. A prawda jest taka, że dotacje unijne to narzędzie stworzone z myślą o ludziach kreatywnych i przedsiębiorczych, którzy nie boją się innowacji i śmiało dążą do wytyczonego celu. Wychodząc z założenia, że do odważnych świat należy, warto podjąć działania zmierzające do pozyskania środków unijnych. Pierwszym krokiem jest określenie celu, czyli przedsięwzięcia, na którego realizację będzie przeznaczona dotacja. Śląsk jako region o charakterze przemysłowym sprzyja tego typu działaniom. Ważne jest jednak to, by określić wszystkie koszty, uwzględniając zarówno kwotę zakładanej dotacji, jak i środki własne. Istotną kwestią jest również wskazanie docelowej grupy odbiorców zadania oraz korzyści, jakie przyniesie ze sobą konkretna inwestycja. 

Dotacje (nie) dla wszystkich?

Dotacje są dla wszystkich, ale nie dla każdego – takie słowa można usłyszeć niemalże od czasu, gdy pojawiła się możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych. Pula środków, z których można skorzystać w ramach dotacji, jest inna każdego roku. Istotną funkcję na tej płaszczyźnie spełniają także dodatkowe czynniki, określane jako priorytety.
Zasadniczo o dotacje unijne może ubiegać się każdy, rzeczywistość dowodzi jednak, że pomoc finansową mogą uzyskać samorządy, organizacje, fundacje, stowarzyszenia, firmy, samorządy, niestety, przysłowiowy Kowalski na uzyskanie dotacji nie ma szans. Chyba, że jest właścicielem jednoosobowej firmy. 

Wniosek o dotacje

Dotacje dla przedsiębiorców

Znaczną grupę beneficjentów w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych stanowią przedsiębiorcy. Niestety, czasy, gdy właściciele firm mogli pozyskiwać dotacje unijne na tzw. „proste projekty”, które umożliwiały zwiększenie własnego potencjału i konkurencyjności, stworzenie infrastruktury oraz doposażenie przedsiębiorstwa w nowy i nowoczesny sprzęt, odeszły do lamusa. 

W chwili obecnej przedsiębiorcy ubiegający się o środki unijne muszą podchodzić do sprawy znacznie ambitniej i stawiać przede wszystkim na innowacyjność. Według unijnych wytycznych, najbardziej premiowane jest łączenie nauki i biznesu. To – na pozór nierealne działanie – w rzeczywistości pozwala tworzyć rozwiązania w pełni innowacyjne, zwiększając tym samym szansę krajów europejskich w konkurowaniu ze światowymi potęgami gospodarczymi. W praktyce oznacza to, że współczesne fundusze unijne poniekąd „wymuszają” współpracę z naukowcami.

Regionalnie i globalnie

Sposobów pozyskiwania środków unijnych jest wiele. Najczęściej wykorzystywanym narzędziem regionalne programy operacyjne oraz program krajowy „Inteligentny Rozwój”. Śmiało można więc stwierdzić, że dotacje unijne to szeroki wachlarz możliwości. Z całą pewnością jest w tym stwierdzeniu sporo racji, należy jednak pamiętać, że nie ma nic za darmo – na dotacje unijne trzeba zapracować – przede wszystkim własną kreatywnością i pomysłowością. Istotny jest także dobrze opracowany i uargumentowany projekt. Poza tym należy pamiętać, że dotacje unijne to środki na konkretny cel, który – w przypadku pozytywnej decyzji – musi zostać zrealizowany.
Reasumując, dotacje unijne to sposób, by wdrożyć nowatorskie rozwiązania i innowacyjne technologie, które posłużą dużej grupie odbiorców i będą procentować w bliższej i dalszej przyszłości.

Zobacz więcej

Redakcja

centrumwspolpracy.org.pl

Zobacz również