|   | 

Dlaczego audyt BHP jest taki ważny?

Audyt z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania zakładu, dlatego, że to na pracodawcy leży obowiązek zapewnienia pracownikom miejsca pracy, które będzie spełniało wszelkie wymogi związane z BHP.

Kto musi przestrzegać zasad BHP w miejscu pracy?  

Warunki wykonywania pracy przez pracowników określają poszczególne normy, których nieprzestrzeganie grozi poważnymi konsekwencjami i karami. Pracodawca ma obowiązek zapewnić komfort i bezpieczeństwo pracy swoim pracownikom, ponieważ przez czas pracy odpowiada on za zdrowie i życie pracownika, a w razie wypadku i stwierdzeniu nieprawidłowości – konsekwencje mogą być naprawdę poważne i może nie skończyć się jedynie na karze finansowej.  

Przestrzeganie przepisów BHP jest bardzo istotne dla firmy, ale i pracowników. Do zadań właściciela firmy należy kontrolowanie bezpieczeństwa, ale pracownik również podlega przepisom. Podstawowym obowiązkiem pracownika, wynikającym z art. 100 § 2 pkt. 3 Kodeksu Pracy jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych. Szerzej obowiązki te określa art. 211 pkt. 1-7 Kodeksu Pracy. Głównymi obowiązkami pracowników w zakresie przepisów BHP jest: 

  • znajomość przepisów BHP, 
  • dbanie o sprzęt i maszyny, 
  • stosowanie się do zasad określonych w regulaminach zakładowych i przepisach BHP. 

Za nieprzestrzeganie zasad grożą pracownikom nagany lub upomnienia.  

Audyt BHP 

Audyt BHP jest wykonywany na wniosek pracodawcy i ma za zadanie wykazanie wszystkich niezgodności oraz błędów, które znajdują się w zakładzie. Można w ten sposób przeanalizować poprawność działania firmy, a następnie wyeliminować wszelkie problemy z zakresu BHP występujące w zakładzie.  

Ważne jest to, aby audyt był bezstronny i najlepiej jeżeli zleci się wykonanie go profesjonalnej firmie zewnętrznej: https://www.bureauveritas.pl/nasze-uslugi/bhp-i-ochrona-srodowiska

Audytorzy skupią się na najważniejszych sprawach związanych z ochroną, a w tym na stanie maszyn i stanowisk pracy, wiedzy kadry na temat przepisów i systemach odpowiedniego reagowania w razie niebezpieczeństwa. Równie ważny jest system przeciwpożarowy oraz aktualność szkoleń BHP. 

Artykuł sponsorowany

Redakcja

centrumwspolpracy.org.pl

Zobacz również