|   | 

Jak przyspieszyć proces udzielenia pożyczki pozabankowej?

Wiele firm pożyczkowych działających na polskim rynku finansowym szczyci się tym, że wypłaci pieniądze z udzielonej pożyczki nawet w ciągu 15 minut od chwili złożenia wniosku pożyczkowego. Rzeczywiście, jest to możliwe, o ile pożyczkobiorca szybko zweryfikuje swoją tożsamość. Nie zawsze jest to jednak takie proste. Sprawdźmy, jak i czy można przyspieszyć proces udzielenia pożyczki?

Wniosek pożyczkowy

Podstawą udzielenia szybkiej pożyczki pozabankowej jest wniosek o pożyczkę. Obecnie szybkie pożyczki są udzielane z reguły w sieci internetowej, bez konieczności nawiązywania bezpośredniego kontaktu pomiędzy pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą, w stacjonarnej siedzibie. Proces wnioskowania o pożyczkę został zautomatyzowany.

Do wnioskowania wystarczy, aby potencjalny pożyczkobiorca wypełnił elektroniczny formularz, w którym trzeba podać dane osobowe, pożądaną kwotę i termin zwrotu pożyczki, wpisać swój numer PESEL, numer dowodu osobistego, adres, numer konta bankowego, na które ma być przelana kwota pożyczki oraz adres e-mail. W ramach wniosku pożyczkodawca może poprosić o złożenie oświadczenia o wysokości i źródle pochodzenia dochodów klienta. Na tej podstawie wylicza zdolność kredytową i wydaje decyzję o wypłacie pożyczki.

Po złożeniu wniosku pożyczkowego klient musi też potwierdzić swoją tożsamość. Bez tego nie będzie mógł zaciągnąć pożądanej pożyczki. Pożyczkodawca musi mieć pewność, że dane osoby we wniosku rzeczywiście należą do klienta, który je tam wpisał.

Weryfikacja tożsamości

Najczęściej potwierdzenie tożsamości potencjalnego pożyczkobiorcy polega na tym, że zobowiązany jest on do dokonania przelewu na symboliczną kwotę – 1 zł lub 1 grosz na konto pożyczkodawcy, wskazane na stronie internetowej czy w dokumentach związanych z pożyczką. Jeśli dane z wniosku pożyczkowego oraz z dokonanego przelewu identyfikacyjnego są zgodne, weryfikacja jest poprawna, a firma pożyczkowa może udzielić pożyczki.

Jak szybko przejść weryfikację?

O szybkości wypłaty pożyczki decyduje w głównej mierze to, na co pożyczkobiorca nie ma większego wpływu, czyli czas dokonania przelewu. Samo zlecenie jego realizacji nie powoduje, że bank przelewa pieniądze na konto firmy pożyczkowej. Trzeba poczekać na sesję wychodzącą z banku klienta oraz sesję przychodzącą w banku pożyczkodawcy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, firmy pożyczkowe udostępniają kilka numerów rachunków firmowych w kilku różnych bankach. Jeśli klient posiada konto osobiste, zarejestrowane na swoje dane w jednej z takich instytucji, to przelew weryfikacyjny zostanie wykonany w czasie rzeczywistym. Znajdzie się zatem na koncie pożyczkodawcy od razu po jego wykonaniu, co znacznie przyspiesza proces weryfikacji tożsamości potencjalnego pożyczkobiorcy w firmie pożyczkowej.

Alternatywą jest przeprowadzenie weryfikacji tożsamości klienta przy użyciu dedykowanych aplikacji służących do tego celu. Na przykład MoneyMan udziela szybkie pożyczek dla klientów również wówczas, gdy zweryfikują swoją tożsamość za pomocą usługi Instantor. To darmowa, zastępcza opcja pozwalająca na błyskawiczne zweryfikowanie rachunku bankowego i oszacowanie zdolności kredytowej klienta. Polega ona na weryfikacji natychmiastowej, która odbywa się poprzez zalogowanie się klienta przez specjalną platformę na swój rachunek bankowy. Wówczas Instantor dokonuje weryfikacji tożsamości pożyczkobiorcy i analizuje historię rachunku z ostatnich 12 miesięcy. Dane przekazywane przez aplikację są zabezpieczone szyfrowaniem SSL. Nie są nigdzie gromadzone, ani udostępniane.

 

Materiał zewnętrzny

Redakcja

centrumwspolpracy.org.pl

Zobacz również