|   | 

Jak przeprowadzić wywiad behawioralny

 

Wywiad behawioralny to coraz powszechniejsze narzędzie wykorzystywane w procesie rekrutacji. Dobrze wykonany wywiad dostarcza wielu cennych informacji na temat kandydata, zarówno pod względem jego kompetencji, jak i osobowości - talentów interpersonalnych, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, czy zdolności zarządzania własnym czasem.

Wywiad behawioralny - korzyści dla pracodawców i kandydatów

Dzięki profesjonalnym testom osobowości, a także praktycznym zadaniom sprawdzającym umiejętności kandydatów, pracodawca otrzymuje wymierny obraz kwalifikacji danego kandydata. Pozwala to na lepsze podjęcie decyzji co do przyszłości potencjalnego pracownika. Także kandydaci mają wiele możliwości, by zaprezentować siebie z jak najlepszej strony oraz wykazać się nabytymi umiejętnościami. Dodatkowo po każdym zadaniu w wywiadzie behawioralnym kandydat otrzymuje feedback w postaci pozytywnych aspektów związanych z wykonanym zadaniem, a także na temat niedociągnięć, co pozwoli mu na lepsze przygotowanie się do rozmowy w przyszłości.

 

Dobrze przeprowadzony wywiad behawioralny

Kwestia podstawowa to zastosowanie tego samego schematu wywiadu behawioralnego w trakcie jednego procesu rekrutacji. Dzięki temu, że każdy kandydat otrzymuje te same pytania, czy zadania do realizacji, wyniki otrzymane w trakcie procesu rekrutacyjnego będą o wiele bardziej wymierne. Wywiad behawioralny nastawiony jest również na uzyskanie informacji na temat przebiegu dotychczasowej kariery. Na równi ważne są dotychczasowe sukcesy, jak również porażki, które kandydat poniósł. Analiza sukcesów oraz porażek pozwala bliżej poznać sposób działania danej osoby, co przekłada się na określenie jego potencjału oraz trafności, jeśli chodzi o kompatybilność kandydata ze stanowiskiem, na które aplikuje.

Wywiad behawioralny - narzędzia

Ważne jest to, czy kandydat spełnia wymogi stawiane przez pracodawcę w kwestii osobowości. Obok analizy dotychczasowej kariery, niejednokrotnie zadaniem kandydatów jest wykonanie jakichś testów bądź zadań, które testują kompetencje oraz reakcje kandydata. Powszechnym sposobem przeprowadzania wywiadu behawioralnego jest stawianie ogólnikowych, otwartych pytań kandydatowi, następnie odpowiedzi zostają pogłębianie, w celu uzyskania większej liczby informacji. Na koniec rekruter może posłużyć się pytaniami zamkniętymi, aby doprecyzować odpowiedzi aplikanta. Zarówno sposób przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej, jak i zadania testowe stawiane przed kandydatem dostosowane są do konkretnego stanowiska.

Ciągły rozwój narzędzi pomocny w rekrutacji

Jak wspomina firma Strategii Personalnych, za wywiad behawioralny odpowiadają najbardziej doświadczeni pracownicy z zakresu HR, których staż pracy w tym sektorze wynosi kilka lat. Aktywne i dynamiczne zmiany w modelach działania, sposobie prowadzenia rozmowy, wymaga dużych umiejętności interpersonalnych, którymi rekruter powinien dysponować. Ważna jest także umiejętność przygotowywania odpowiednich testów, dostosowanych do stanowiska oraz jego specyfiki.

Redakcja

centrumwspolpracy.org.pl

Zobacz również