|   | 

Jak zostać operatorem żurawia wieżowego?

Szkolenie w zakresie uprawnień operatora wieżowego żurawia kat IŻ-UDT wszystkich typów to taka propozycja, która jest dla osób pełnoletnich, które mają przynajmniej podstawowe wykształcenie i nie mają elementów zdrowotnych, które mogłyby uniemożliwiać taką pracę. Sam kurs będzie składał się z części teoretycznej oraz praktycznej a na zakończenie każdy będzie uczestniczył w specjalnym egzaminie państwowym, który składany będzie przed UDT. Zaświadczenie jakie będzie można uzyskiwać w ten sposób ma charakter bezterminowy. W czasie kursu uczestnicy poznają zagadnienia, które odnoszą się ogólnie do nadzoru technicznego oraz budowlanego. Będzie można również dowiedzieć się wiele o samych żurawiach wieżowych, ich budowie i stosowanych zabezpieczeniach mechanicznych oraz technicznych.  

Kurs oczywiście będzie także związany z praktycznymi zajęciami na żurawiu. Sama praca będzie wykonywana na żurawiu i nie jest szczególnie trudna nawet jeśli wrażenie na początku będzie istnieć. Na pewno przydatnym elementem będzie ogólne pojęcie o mechanice i informacje, które w trakcie kursu mogą się okazać przydatne. Operatorzy to tak naprawdę takie osoby, które w tak zwanym ciężkim sprzęcie mogą liczyć na zarobki na najwyższym poziomie. W omawianej branży można mówić o pewnych różnicach w zależności od tego o jaki region kraju będzie chodzić. Jednocześnie można powiedzieć, ze to pensja netto na poziomie między 2,5 tysiąca a 3,5 tysiąca złotych. Za granicą są wyższe, między innymi na terenie Norwegii można w takim zawodzie zarobić nawet cztery razy więcej. Praca jest najczęściej monotonna i nie będzie szczególnie zajmująca. 

Pracownicy na żurawiach starają się jednak mówić, że istnieją takie warunki, które taką właśnie pracę będą wyróżniać jako ciekawą. W końcu można pracować na wielu różnych budowach a co za tym idzie może się rzeczywiście bardzo wiele dziać. Dodatkowo można także postarać się o ukończenie takiego kursu na żuraw HDS i w ten sposób taka osoba będzie miała rzeczywiście więcej uprawnień. Operatorzy dźwigu mają do wykonania ciężką pracę i od nich może również zaliczyć czy rzeczywiście budowa będzie posuwać się do przodu w założonym wcześniej terminie i czy efekty pracy będą zadowalające.

Redakcja

centrumwspolpracy.org.pl

Zobacz również