|   | 

Na czym polega poświadczenie podpisu u notariusza?

Poświadczenie podpisu u notariusza ma na celu potwierdzenie jego autentyczności. Dokument tego typu może być wymagany w niektórych transakcjach prawnych. Poświadczenie podpisów jest często wymagane w umowach sprzedaży lub kupna przedsiębiorstwa, statku i udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Różne rodzaje uprawnień są również wymagane do wykonywania niektórych czynności prawnych.

Wiele przepisów wymaga notarialnego poświadczenia podpisu, aby czynność prawna była ważna. Poświadczenie notarialne zmniejsza prawdopodobieństwo, że osoba (której podpis jest wskazany) zaprzeczy później jego złożeniu.

Czym jest oficjalnie uznany podpis?

Z czego się składa? Notariusz dodaje do dokumentu adnotację (klauzulę), która potwierdza jego autentyczność. Poświadczony podpis to sposób na zapewnienie autentyczności dokumentów. Zazwyczaj wskazuje on:

 • oświadczenie woli
 • konkretne działanie
 • wiedzę,
 • datę działania
 • złożenie oświadczenia

Podpis notarialnie poświadczony potwierdza autentyczność dokumentu. Poświadczenie notarialne może być wymagane przez prawo lub umowę między stronami.

Kto może dokonać poświadczenia? Poświadczenia może dokonać zarówno notariusz, jak i upoważniony urzędnik (wyznaczony organ). W ramach poświadczenia urzędnik lub notariusz umieszcza w dokumencie klauzulę stwierdzającą autentyczność podpisu określonej osoby. Następnie dany akt otrzymuje specjalną formę.

Notariusz może umieścić poświadczenie na różnych dokumentach: wzorach podpisów, np. członków organów lub osób prawnych, takich jak spółki, spółdzielnie itp., umowie kupna (np. samochodu), pełnomocnictwie do określonych postępowań prawnych, dokumentach prywatnych, różnego rodzaju oświadczeniach, zarówno finansowych, jak i niefinansowych, umowach sprzedaży statków, udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, umowach sprzedaży przedsiębiorstwa itp.

Dowiedz się więcej na notariusz-rusek.pl/czynnosci/poswiadczanie-wlasnorecznosci-podpisu/.

Jak wygląda poświadczenie notarialne?

Poświadczenie podpisu u notariusza nie różni się od innych usług notarialnych. Należy umówić się z notariuszem na konkretną godzinę i datę. Na spotkanie należy przynieść niezbędne dokumenty. Obejmuje to dokument potwierdzający tożsamość osoby, która chce uzyskać notarialne poświadczenie podpisu. Notariusz musi zweryfikować tożsamość osoby składającej podpis, zanim będzie mógł go poświadczyć.

Aby klauzula była ważna, musi zawierać określone dane. Należą do nich:

 • Data i miejsce utworzenia dokumentu.
 • Nazwa i adres kancelarii notarialnej.
 • Pieczęć i podpis notariusza
 • Godzina i minuta poświadczenia są opcjonalne i mogą zostać zażądane przez klienta.

Czynność ta będzie wymagała obecności osoby składającej podpis. Zgodnie z art. 88 ustawy Prawo o notariacie procedura poświadczenia podpisu może być ważna tylko wtedy, gdy został on podpisany przez klienta przed notariuszem. Nie jest możliwe poświadczenie podpisu "zaocznie", za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.

Bardzo ważne jest również to, że podpis na papierze jest poświadczany tylko wtedy, gdy jest napisany trwałym nośnikiem. Nie można tego zrobić ołówkiem ani żadnym innym nietrwałym narzędziem do pisania, takim jak zmywalny długopis. Wszelkie skreślenia lub uzupełnienia takiego dokumentu będą również wymagały dalszego omówienia w klauzuli.

Poświadczenie podpisu u notariusza

Co jeszcze warto wiedzieć o oficjalnym podpisie certyfikowanym?

W praktyce poświadczenie podpisu u notariusza  potwierdza jedynie, że zostały one złożone przez konkretną osobę. Notarialność obejmuje tę czynność. Co ważne, notariusz nie musi badać treści ani wartości merytorycznej dokumentu - po prostu poświadcza podpis. Wielu notariuszy nadal analizuje dokument - jest to jednak zwyczaj. Ich zadaniem nie jest badanie pisma.

Dokument musi mieć formę aktu notarialnego, jeśli ma być uznany za oficjalny. Kancelaria notarialna może poświadczyć podpis, ale nie zmienia to charakteru dokumentu. Dodaje jedynie klauzulę poświadczającą.

Jeśli dana osoba nie jest w stanie złożyć podpisu, ale nadal chce uzyskać oficjalne poświadczenie, może zastąpić go odciskiem palca. Notariusz zweryfikuje również autentyczność odcisku palca.

Poświadczenie - model czynności notarialnych

Podsumowując, dokumenty opatrzone poświadczonym podpisem nie zyskują mocy urzędowej i wynikają z nich jedynie dwa domniemania:

Domniemywa się, że podpis jest autentyczny. "Data pewna" jest datą, w której domniemywa się istnienie dokumentu.

Jak przebiega notarialne poświadczanie podpisów? Przed przystąpieniem do czynności, notariusz zazwyczaj:

 1. Weryfikuje tożsamość osoby (na podstawie okazanego dokumentu - np. dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu);
 2. Informuje klienta o charakterze czynności i skutkach dla oświadczenia.
 3. Osoba trzecia jest odpowiedzialna za upewnienie się, że dokument jest dokładny i zgodny z prawem, ale nie za ocenę jego wartości merytorycznej.
 4. Później sporządza klauzulę poświadczającą, którą dołącza do oryginału dokumentu, na którym został złożony podpis.

Wnioskodawca musi być obecny przy dokonywaniu tej czynności. Konieczne będzie sprawdzenie jego dowodu osobistego, a także oryginału dokumentu, na którym widnieje jego podpis.

Redakcja

centrumwspolpracy.org.pl

Zobacz również