|   | 

Audyt – jak wybrać firmę audytorską?

Audyt to liczne procedury na podstawie których można stwierdzić w jakiej kondycji finansowej znajduje się przedsiębiorstwo oraz sprawdzić, czy nie doszło do żadnych nieprawidłowości. To bardzo ważna procedura, która musi zostać przeprowadzona w sposób rzetelny i obiektywny przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. Wybór firmy audytorskiej nie jest łatwą sprawą. Dokonując decyzji, dobrze jest wziąć pod uwagę kilka istotnych kryteriów.

Czym jest audyt?

Audyt to proces, za pomocą którego można stwierdzić, czy system zarządzania, który funkcjonuje w danej firmie jest zgodny z:

 • obowiązującym prawem,
 • wymogami wynikającymi z odgórnych norm,
 • kanonami przyjętymi przez firmę,
 • oczekiwaniami klientów przedsiębiorstwa.

Przeprowadzenie go daje możliwość sprawdzenia, czy firma działa poprawnie i czy jest w stanie osiągnąć zamierzone cele.

W odniesieniu do systemów zarządzania, wyróżnia się trzy rodzaje audytów:

 • wewnętrzny – przeprowadzany zazwyczaj przez odpowiednio przeszkolonych do tego celu pracowników firmy, choć niekiedy może być zlecony zewnętrznej organizacji,
 • klienta – wykonuje go klient danego przedsiębiorstwa,
 • certyfikacyjny – przeprowadzany przez jednostki certyfikacyjne, które na podstawie wyniku wykonanego badania, wydają lub nie stosowny dokument.

Wszystkie firmy, które posiadają w swojej organizacji system zarządzania jakością, są zobowiązane wykonywać audyty wewnętrzne.

Niezależnie od rodzaju audytu, jego główne cechy to:

 • ocena funkcjonowania przedsiębiorstwa jako całości,

Osoba, która przeprowadza badanie nie opiniuje, a co za tym idzie – nie wytyka błędów poszczególnym pracownikom. Dopiero przełożony może stwierdzić  na podstawie przeprowadzonego procesu zaniedbanie ze strony pracownika i wyciągnąć wobec niego konsekwencje.

 • połowiczny charakter,

Specjalista audytor nie przegląda skrupulatnie całej dokumentacji firmy, począwszy od momentu jej utworzenia . Sięga jedynie po jej wybraną część. Ile zdoła sprawdzić, zależy od czasu, jakim dysponuje na wykonanie badania.

 • cykliczność,

Badanie musi być systematycznie powtarzane. Nie ma z góry narzuconych norm, w jakiej częstotliwości powinno się odbywać. Wszystko zależy od struktury firmy, rodzaju działań, jakie prowadzi, a także od tego, jakie jest ryzyko wystąpienia błędu – im większe, tym audyty powinny być częściej przeprowadzane.

 • cel uświęcający środki,

Cały proces ma służyć przede wszystkim organizacji, w której jest przeprowadzany. Jego wyniki pozwalają udoskonalić wykonywane procesy, rozwijać je a także uniknąć popełniania konkretnych błędów w przyszłości.

 • szczegółowy raport,

W wyniku audytu powstaje raport, z wyszczególnionymi punktami, które należałoby poprawić, a także z tymi, które pozytywnie przeszły weryfikację.

Wbrew pozorom, przeprowadzenie audytu jest procesem niezwykle korzystnym dla firmy. Przede wszystkim, dostarcza ocenę funkcjonowania systemu, na podstawie której można wprowadzić usprawnienia i wyeliminować powtarzające się w przedsiębiorstwie błędy.

Firma audytorska – jak ją wybrać?

Decyzja o wyborze audytora powinna być przemyślana – w końcu wyniki przeprowadzonego badania mają wpływ na dalsze funkcjonowanie firmy.

Kryteria, jakimi należy się kierować, szukając odpowiedniej osoby do wykonania sprawozdania to:

 • odpowiednie kwalifikacje,

Pracownicy firmy audytorskiej, powinni wykazywać się znajomością branży w której działa poddane testom przedsiębiorstwo. Ma to niesłychanie istotne znaczenie – w dużej mierze wpływa na prawidłową ocenę weryfikowanego sprawozdania finansowego. Wiedza z zakresu działania i specyfiki konkretnego sektora, a także złożonych transakcji kapitałowych, może mieć duży wpływ na treść wydanej opinii. Najlepiej przed wyborem pracownika poprosić go o referencje, które pozwolą potwierdzić posiadane przez niego umiejętności.

 • wszechstronni eksperci,

Dobrze jest wybrać firmę audytorską, która może poszczycić się posiadaniem w swojej kadrze ekspertów w dziedzinie podatków, finansów, systemów informatycznych i kontroli wewnętrznej. Dzięki temu, przeprowadzony audyt będzie w pełni efektywny i skuteczny. Przedsiębiorstwo będzie mogło również skorzystać z porad specjalistów, szczególnie w problematycznych kwestiach.

 • metodologia badań,

Badanie powinno być w pełni dostosowane do specyfiki działania danego przedsiębiorstwa. Planując cały proces, pracownik firmy audytorskiej powinien spotkać się z kluczowymi osobami w spółce. Dzięki temu, będzie w stanie lepiej zrozumieć strategię oraz działalność jednostki, a także omówi jej aktualne problemy z osobami kompetentnymi w tej dziedzinie. osobami.

 • wysoki standard usług,

Dotrzymanie ustalonego terminu realizacji, wysoka jakość sporządzonych raportów oraz właściwy ton prowadzonej komunikacji to główne cechy prawidłowo wykonanego raportu audytorskiego. Terminowość jest kluczowym aspektem, szczególnie w przypadku spółek publicznych, które mają obowiązek publikowania okresowych raportów. Audytor powinien na bieżąco przekazywać kompetentnym osobom informacje o obszarach, które wymagają poprawy, co pozwoli na szybką reakcję.

 • konkurencyjna oferta,

Cena za świadczone usługi jest bardzo istotna. Lepiej zrezygnować z oferty, która jest kilkakrotnie niższa od wszystkich innych. Za podejrzanie niską ceną prawdopodobnie kryje się słaba jakość oferowanych usług. Najlepiej zdecydować się na usługi firmy, której oczekiwania finansowe nie będą zbytnio odbiegały od tych, które obowiązują na rynku.

Wybierając audytora, dobrze jest przyjąć określoną hierarchię kryteriów, którymi należy się kierować. Najistotniejsze powinny być oczywiście odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie pracowników. Warto również zorientować się jaka jest metodologia badań i czy w kadrze firmy audytorskiej zasiadają eksperci w konkretnych dziedzinach. Na koniec należy wziąć pod uwagę kwestie finansowe. Analiza wszystkich wspomnianych zagadnień, pozwoli wybrać odpowiednią firmę audytorską, taką jak chociażby ta: http://www.ey.com/pl/pl/services/assurance, która bez problemu sprosta postawionym przed nią oczekiwaniom.

Materiał partnera zewnętrznego

Redakcja

centrumwspolpracy.org.pl

Zobacz również