|   | 

Jak zostać instruktorem snowboardu?

Pewnie mało jest osób jeżdżących na desce, którzy wiedzą, że obecnie przy Polskim Związku Snowboardu mamy  specjalną Komisję Szkolenia, której zadaniem było przygotowanie rozwiązań zmierzających do kształcenia kadry instruktorskiej. Mimo stosunkowo krótkiego czasu jaki upłynął od momentu powstania Komisji, udało wypracować się określony sposób szkolenia, który w praktyce jak się wydaje będzie zmierzał w dobrym kierunku. Dotychczasowe prace jakie zostały wykonane pozwalają nam stworzyć systematykę i ewolucję, gdy chodzi o stopnie instruktorskie, programy obozów i szkoleń, warunki przyjęcia na kursy czy wymagania egzaminacyjne. W konsekwencji daje to możliwość wyszkolenia już pierwszych grup demonstrantów, pomocników oraz instruktorów. Komisja Szkoleń stworzyła również specjalne Licencjonowane Szkoły Snowboardu, które w tym momencie zajmują się organizowaniem kursów z ramienia PZS. 

Chcemy więc w ramach tego wpisu przekazać kilka istotnych informacji, które będą dawać odpowiedź tym wszystkim, którzy chcą działać jako instruktorzy ale nie wiedzą jak to zrobić. Jeśli chcemy poznać również system szkolenia a zwłaszcza podział stopni instruktorskich warto powiedzieć o tym jak wyglądała cała ewolucja systemu szkolenia. 

Oczywiście część nazw ewolucji może być niezrozumiała, jednak podział na poszczególne stopnie będzie również wyznaczać pewne granice. Przedstawia się to w prosty sposób. W systematyce szkolenia opierają się na stopniach sprawności oraz stopniach szkoleniowych. Stopnie sprawności są na trzech poziomach i potwierdzeniem umiejętności jazdy na snowboardzie, a więc umiejętność wykonywania konkretnych ewolucji według określonych opisów. Na pierwszy stopień wykonuje się ewolucje pierwszego stopnia i tak dalej przy kolejnych stopniach. 

Posiadanie odpowiedniego stopnia sprawności będzie wymagane jeśli chce się przystąpić do kursu na odpowiedni stopień szkoleniowy. Nie można brać udziału w kursie na demonstratora, jeśli nie ma się I stopnia sprawności. Warunek taki pozwala nam uniknąć tego, że ktoś będzie przystępował do kursu na Pomocnika, ale nie potrafi dobrze jeździć na desce. W ten sposób taka systematyzacja sprawia, że nie będzie takich sytuacji. Trzeba mieć potwierdzenie umiejętności jazdy i wtedy dopiero można myśleć o startowaniu w jakimś kursie, by zdobywać umiejętności tak, by dalej można było uczyć innych. Licencjonowane szkoły snowboradu są jedynymi wyznaczonymi jako te, które funkcjonowanie systemu mogą kontrolować i wymagają konsultacji w wymiarze zależnym od umiejętności zdającego. Zdobycie III stopnia sprawności będzie możliwe wyłącznie w momencie, gdy realizuje się kurs na Pomocnika Instruktora, jest to uwarunkowane wysokim stopniem trudności techniki tego stopnia, a który będzie realizowany w trakcie kursu na Pomocnika. 

kurs instruktora snowboardu

W ramach stopni szkoleniowych PZS można mówić o trzech etapach. Występuje demonstrator szkolny, pomocnik instruktora, instruktor w specjalności rekreacja albo sport. Widać na tym schemacie, że kluczowym elementem na drodze będzie pomocnik instruktora, który tak naprawdę jest jak wstęp do kursu na Instruktora Rekreacji. Jeśli chce się uczestniczyć w tym kursie trzeba mieć już 11 stopni sprawności a dodatkowo ukończony 17 rok życia, ponieważ chodzi tutaj o potwierdzenie, że taka osoba może już być samodzielna na stoku. Wymaga to już wielu umiejętności, to bowiem taki kurs, gdzie na bazie wcześniej uzyskiwanych umiejętności jazdy uczestnik obozu uczy się metodyki, organizacji zajęć a także wielu innych rzeczy, które stanowią właściwy warsztat pracy. praktycznie od tego jak pracuje kursant i czego się nauczy na kursie będzie zależeć jakim potem będzie instruktorem, co będzie potrafił. 

Demonstrator szkolny to ciekawa nowa opcja dla tych, którzy maja między 12 a 16 lat i są w stanie zdobyć w ten sposób  pewną przepustkę, by współpracować z nauczycielem wychowania fizycznego w trakcie zajęć na desce. Taka osoba może stać się współpracownikiem, pomocnikiem czynnym. Demonstrator nie jest konieczny, jeśli chce się przystąpić do kursu na pomocnika, ale bez wątpienia będzie wskazany. Dzięki temu mamy całą drogę, którą będzie można systematycznie kontynuować rozwijając się krok po kroku

Jeśli chodzi o Instruktora Rekreacji oraz Sportu PZS są to kursy, które organizuje centralnie Komisja Szkolenia i one już muszą przebiegać według określonego programu. Zdobycie tego stopnia równa się z uzyskaniem uprawnienia do samodzielnego szkolenia oraz jako zawód co już będzie chronione prawem. Cały system szkoleń został już odpowiednio uporządkowany i dzięki temu można liczyć na to, że Snowboard w naszym kraju ruszy w dobrym kierunku.

Dowiedz się więcej o kursie na instruktora snowboardu na szkolenia-gw.pl 

Redakcja

centrumwspolpracy.org.pl

Zobacz również