|   | 

Sposoby chłodzenia w urządzeniach

Chłodne przestrzenie w budynkach czy w przestrzeni przemysłowej to bardzo pożądana sprawa. Dlatego też zostały stworzone specjalne urządzenia, które dbają o wychładzanie, a ich pozytywne działanie jest już znane od wielu lat. 

Absorpcja przy chłodzeniu

Absorpcję można nazwać ogólnie pochłanianiem. Urządzenia służące do chłodzenia są znane już od wielu lat. Sprawdzają się niezmiennie do ochładzania pomieszczeń. Najczęściej wykorzystuje się je w przemyśle oraz w tych miejscach, w których dostęp do energii elektrycznej jest niezbyt dobry. Ich praca polega na tym, że odzyskują one ciepło z procesów technologicznych i przekształcają je w lód.

Urządzenia, które wykorzystują chłodzenie absorpcyjne, są bardzo efektywne, ponieważ działają na cieple odpadowym, a przy tym generują niezbyt wysokie koszty. Instalacje są wykonane w dość prosty sposób, dlatego wyeliminowane jest ryzyko zepsucia. Z tego też względu to specyficzne chłodzenie może działać przez wiele lat. Mają one więcej zalet – nie posiadają ruchomych części, pracują bardzo cicho, nie poddają się korozji, dzięki czemu wzrasta poziom ich wartości. Poza tym wpisują się w pojęcie ochrony ekologicznej, dlatego są dużo lepszym wyborem niż urządzenia sprężarkowe.
Urządzenia takie oczywiście wykorzystują metodę absorpcji, czyli pochłaniania substancji gazowej do objętości substancji ciekłej. Czasem też wykorzystywane jest sprężanie mechaniczne. Chłodzenie odbywa się poprzez obniżenie temperatury i intensywne odparowywanie refrigerantu z wykorzystaniem ciśnienia poniżej ciśnienia wrzenia. Owo ciśnienie zależy od czynnika chłodniczego, a także od temperatur, które mają być osiągnięte.

Moda na urządzenia absorpcyjne

W ostatnich latach można zaobserwować wzrost zainteresowania urządzeniami absorpcyjnymi. Wynika to przede wszystkim z tego, że granica efektywności tych urządzeń wciąż nie została poznana, dlatego wciąż poszukuje się nowych rozwiązań w tym zakresie. Ciekawą kwestią, która brana jest pod uwagę w tym przypadku, jest fakt, że urządzenia absorpcyjne pozwalają wykorzystać źródła energii odpadowej, które do tej pory nie były spożytkowane żadną metodą. Mogą też wykorzystywać w bardzo pozytywny sposób źródła energii niekonwencjonalnej (energię słoneczną). Ostatnim argumentem przemawiającym za „modą” na urządzenia absorpcyjne jest fakt, że trzeba szukać nowych płynów roboczych, ponieważ te dotychczas używane – syntetyczne czynniki chłodzące – są wycofywane z użycia. 

chłodzenie wyparne

Działanie urządzeń

Urządzenia absorpcyjne mają w swojej budowie m.in. parownik, skraplacz, element rozprężny. Te części pracują w zasadzie tak samo jak w urządzeniach sprężarkowych. Czynnością, która się różni w tych dwóch przypadkach, jest to, że czynnik jest transportowany z parownika do skraplacza. Ten transport nazywa się sprężarką termiczną, ponieważ przenosi ten czynnik z ciśnienia niskiego na wysokie.

Chłodzenie wyparne

Istnieje jeszcze jeden sposób na wykonanie chłodzenia. Odpowiadają za nie chłodnie wyparne, których działanie charakteryzuje się wysoką wydajnością i całkowitą bezawaryjnością. Jest to sposób znany na całym świecie, ponieważ przy takim rodzaju chłodzenia wykorzystywane są dużo niższe temperatury powietrza nawiewanego, co wydaje się być dużo atrakcyjniejszym rozwiązaniem. Ponadto zużycie energii będzie mocno ograniczone, co również przemawia za wykorzystaniem takiej metody. Chłodzenie wyparne jest konieczne, ponieważ tylko dzięki niemu można odpowiednio kontrolować klimat. Taki sposób chłodzenia jest nieco podobny do tego, który odbywa się w ludzkim organizmie, kiedy to pot jest wyparowywany przez skórę.

Najkrócej schemat działania chłodni wyparnych można opisać w następujący sposób: powietrze wpada przez jakieś medium, woda paruje, wykorzystując energię z powietrza, powietrze ochładza się, wykorzystując wentylator i pompę. Urządzenia, wykorzystujące chłodzenie absorpcyjne i wyparne są bardzo efektywne, dlatego działanie na nich przyniesie dobre efekty.

Artykuł powstał we współpracy z energycool.pl

Redakcja

centrumwspolpracy.org.pl

Zobacz również