|   | 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Najważniejsze informacje

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA to lider rynku gazu ziemnego w Polsce. PGNiG SA to spółka giełdowa, która zaliczana jest do indeksu największych polskich firm (WIG 20). Zajmuje się ona poszukiwaniem oraz wydobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej, a także importem, sprzedażą, magazynowaniem oraz dystrybucją paliw płynnych i gazowych. Obecnie PGNiG SA posiada udziały w niemal 30 spółkach, w tym również w podmiotach, które świadczą specjalistyczne usługi geofizyczne oraz wiertniczo-serwisowe.

PGNiG SA posiada swoje oddziały w Rosji, Pakistanie, Belgii oraz na Ukrainie i Białorusi. Poza tym PGNiG jest jedynym właścicielem spółki PGNiG Upstream International AS, dawniej znanej jako PGNiG Norway AS. Prowadzi ona działalność w zakresie poszukiwania złóż na Morzu Norweskim i Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Do PGNiG SA należy również POGC - Libya BV, która poszukuje węglowodorów w basenie Murzuq w rejonie Libii, PGNiG Supply & Trading GmbH zajmującej się handlem gazem, a także PGNiG Finance AB zajmującej się emisją euroobligacji na rynku europejskim.

Najważniejsze wydarzenia

W roku 2007 zakończono proces rozdzielenia działalności handlowej od technicznego dystrybuowania gazu. W efekcie tej decyzji obrót został przejęty przez PGNiG, a za dystrybucję paliw gazowych odpowiedzialnych jest 6 regionalnych spółek gazowniczych.

W roku 2008 z kolei budową największego podziemnego magazynu gazu w Wierzchowicach.

Rok 2011 przyniósł zakup za kwotę 2,96 mld złotych 99,8% akcji Vattenfall Heat Poland. PGNiG stało się tym samym właścicielem Elektrociepłowni Warszawskich, za pośrednictwem której prowadzona jest działalność związana z produkcją energii elektrycznej i ciepła.

Dostawca gazu

Pod koniec roku 2012 zakończono duży projekt inwestycyjny zagospodarowania złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w rejonie Lubiatów - Międzychód - Grotów.

We wrześniu roku 2013 zakończona została konsolidacja spółek gazowniczych w jedną wielką spółkę - Polską Spółkę Gazownictwa.

Dnia 1 sierpnia roku 2014 ze struktury PGNiG SA został wydzielony podmiot PGNiG OBRÓT DETALICZNY. Było to związane z uwarunkowanymi prawnymi i koniecznością przygotowania się do pełnego uwolnienia polskiego rynku gazu.

Segmenty działalności : poszukiwanie i wydobywanie, obrót i magazynowanie, dystrybuowanie praz wytwarzanie.

Debiut na giełdzie

PGNiG SA zadebiutowało na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych we wrześniu roku 2005 ze sporym sukcesem. Od dnia 6 kwietnia 2009 roku zaczęto proces bezpłatnego wydawania akcji uprawnionym do tego pracownikom (łącznie było to 750 mln akcji). Od dnia 1 lipca roku 2010 akcje te podlegają obrotowi na giełdzie, za wyjątkiem 55520 akcji należących do członków Zarządu. Weszły one do biegu w roku 2011.

Obecnie struktura akcjonariatu ukształtowała się w następujący sposób:

Skarb Państwa - 4 271 810 954 akcji (łącznie 72,404% udziałów w kapitale zakładowym)

Pozostali udziałowcy - 1 628 189 046 akcji (łącznie 27, 596 udziałów w kapitale zakładowym).

Redakcja

centrumwspolpracy.org.pl

Zobacz również