|   | 

PKO Bank Polski

Działający już od ponad stu lat na rynku PKO Bank Polski, nieustannie dba o dobro swoich klientów, budując swoją wiarygodność przez zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa zarządzanymi środkami. Jesteśmy dumni, z jakości i wartości, które kojarzą się z naszym Bankiem.

Pamiętając o jego korzeniach, staramy się pielęgnować piękne tradycje, które przyświecały jego założycielom. Podążamy też z duchem czasu, stale poszukując nowych produktów, które spełnią oczekiwania i wymagania młodych klientów. W trosce o najwyższą, jakość usług stale podnosimy jakość naszych produktów i doskonalimy procesy zachodzące w Banku. Staramy się nie tylko podążać za trendami, ale również uczestniczyć w ich tworzeniu, dlatego stawiamy na innowacyjność i nowoczesność. Głęboko wierzymy, że to właśnie nasze produkty nadają ton dyskusji o przyszłości resortu finansowego w Polsce.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego nie tylko należy do największych instytucji finansowych w Polsce, ale jest także jedną z wiodących grup finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Nasz Bank zalicza się do liderów polskiego sektora finansowego zarówno pod względem szerokiej skali działania, kapitałów własnych, aktywów, liczby klientów, a także rozległości i posiadanej sieci dystrybucji.

Dziś silna i stabilna pozycja Banku, potwierdza jego uniwersalność, a jego dominująca rola w sektorze detalicznym, jest wzmocnieniem pozycji rynkowej segmentu finansowego w kraju. Od 2014 roku Bank stale buduje i umacnia swoją pozycję w branży ubezpieczeń, rozwijając tym samym nowoczesny model bancassurance, wykorzystując przy tym aktywa przejęte w procesie akwizycji spółek z grupy Nordea.

Na przestrzeni lat Bank sukcesywnie zwiększał swoją wartość dla akcjonariuszy, osiągając wysokie zyski, a także utrwalając udziały rynkowe w najistotniejszych kategoriach biznesowych na arenie krajowej. Pod koniec 2014 roku udział Banku w rynku depozytów wynosił 17,3%, a w rynku kredytów 17,9%.

Bezpieczny bank

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego jest liderem bankowości krajowej pod względem liczby prowadzonych rachunków bieżących, a także pod względem wydanych kart płatniczych i wartości udzielonych kredytów hipotecznych. Na uwagę zasługuje fakt, że klienci Banku w 2014 roku mogli skorzystać aż z 1319 placówek, a także 1001 agencji. Do ich dyspozycji pozostało również 2065 bankomatów na terenie kraju. Wraz z doskonaleniem standardów obsługi klientów w placówkach bankowych, pracujemy nad wprowadzaniem idei omnikanałowości.

Dążymy do stałego rozwoju zakresu i jakości świadczonych przez nas usług bankowości elektronicznej (zarówno tych, występujących pod marką iPKO, jak i w ramach konta Inteligo) oraz działającej od 2013 roku bankowości mobilnej IKO. Dynamiczny wzrost liczby użytkowników kanałów mobilnych jest potwierdzeniem faktu, że klienci doceniają i chętnie korzystają z oferowanych przez Bank, skrojonych na miarę naszych czasów, nowoczesnych rozwiązań.

Doceniamy zadowolenie naszych klientów i jesteśmy niezwykle dumni z zaufania, jakim nas obdarzają. Potwierdzeniem jakości świadczonych przez nas usług, są niezmiennie wysokie oceny wiarygodności kredytowej, nadawane nam przez niezależne agencje ratingowe.

Dzięki konsekwentnemu rozwojowi struktury spółek, które wchodzą w skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, nasi klienci mają możliwość korzystania z szerokiej oferty nowoczesnych, dopasowanych do ich potrzeb rozwiązań finansowych takich jak: produkty bankowe i maklerskie, specjalistyczne usługi finansowe jak: leasing, faktoring, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, ubezpieczenia na życie, a także wsparcie firm w prowadzeniu działalności. Od marca 2015 roku w ramach naszej Grupy działa Bank Hipoteczny. Poprzez podmioty zależne, takie jak: KREDOBANK SA, „Inter-Risk Ukraina” Spółka z dodatkową odpowiedzialnością, Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o., Finansowa Kompania „Idea Kapitał” Sp. z o.o.), Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego prowadzi działalność na terenie Ukrainy, a także Szwecji (poprzez PKO Finance AB i PKO Leasing Sverige AB).

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego dba nie tylko o jakość świadczonych usług, ale także o tworzenie stabilnych i rozwojowych miejsc pracy. Zatrudnienie przekracza obecnie 29 tys, etatów, co czyni PKO jednym z największych polskich pracodawców. Mamy świadomość, że wysoka jakość zarządzania kapitałem ludzkim ma ogromny wpływ na finalny kształt oferowanych przez nas usług, a także na nasze wyniki finansowe. Dążymy wobec tego do wspierania rozwoju i wzrostu kapitału społecznego, stwarzając dogodne warunki do twórczej współpracy, integracji i samorealizacji naszych pracowników, skupionych wokół jasno zdefiniowanych celów biznesowych.

Przez lata naszej pracy przyświecała idea społecznej odpowiedzialności biznesu, dlatego cieszymy się, że powstała w 2010 roku Fundacja PKO Banku Polskiego może realizować niezliczone inicjatywy na rzecz dobra społecznego, w zakresie oświaty, wychowania, pomocy społecznej, promocji zdrowia, kultury i sztuki, a także na rzecz ochrony środowiska.

Redakcja

centrumwspolpracy.org.pl

Zobacz również