|   | 

W jakich sprawach może pomóc rzecznik praw konsumenta?

Rzecznik praw konsumenta udziela pomocy w przypadku skarg w sklepach, problemów z zakupami internetowymi oraz sporów z przedsiębiorcami. Z jakimi innymi sprawami należy się do niego zgłaszać?

W Polsce instytucja rzecznika praw konsumentów funkcjonuje od 1999 roku. Podlega ona starostwu powiatowemu. W miastach na prawach powiatu lub powiatach powyżej 100 tys. mieszkańców może działać w odrębnym urzędzie. Podstawą działalności rzecznika jest ustawa z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. Obecnie w Polsce działa 371 rzeczników.

Czy warto zwrócić się do rzecznika konsumentów?

Rzecznik Konsumentów udziela porad i podejmuje interwencje w różnych sprawach.

  • Sprzedaż towarów w siedzibie firmy - np. odmowa przyjęcia reklamacji; niejasne postanowienia gwarancyjne; nieskuteczne usuwanie wad towaru
  • Sprzedaż na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, np. niezrozumiałe umowy, wprowadzające w błąd informacje o przedmiocie sprzedaży, niedostarczenie konsumentowi kopii dokumentów, niezrozumiałe umowy podczas rozmowy telefonicznej.
  • Usługi - np. telekomunikacyjne, transportowe, spedycyjne, turystyczne, edukacyjne, finansowe, deweloperskie, komunalne, ubezpieczeniowe, zdrowotne itp. Konsumenci proszą o interwencję w związku z agresywną reklamą, nieujawnianiem dodatkowych opłat i warunków umowy oraz trudnościami w odstąpieniu od niej, karami umownymi, nieprawidłowo naliczonymi opłatami, brakiem rzetelnej informacji o usługach.

Sprawdź także: Jak nowe firmy mogą przyciągnąć i zatrzymać klientów - https://naszdokument.pl/blog/jak-nowe-firmy-moga-przyciagnac-i-zatrzymac-klientow/ilde_ydpr

Prawo

W czym może pomóc Rzecznik Konsumentów?

Rzecznik Konsumentów jest najbardziej znany z tego, że udziela bezpłatnych porad prawnych konsumentom oraz informacji na temat ochrony ich interesów. Ale to nie wszystko, co może dla Ciebie zrobić. W razie potrzeby możemy liczyć na jego interwencję, polegającą na zwróceniu się do przedsiębiorców lub wniesieniu sprawy do sądu.

Rzecznik może poprosić przedsiębiorcę o wyjaśnienie, dlaczego nie spełnił żądań konsumenta. Może też udzielić mu wskazówek lub nakłonić do zawarcia ugody. W ostatnich latach najczęstsze powody takich wniosków były związane ze sprzedażą odzieży, sprzętu RTV i AGD.

Rzecznik Konsumentów może również pomagać konsumentom w sądzie, jeśli postępowanie polubowne nie przyniesie rezultatu. Będzie on przygotowywał pozwy i wnosił powództwa w imieniu konsumenta. Nieuzasadnione reklamacje, gwarancje, nienależyte wykonanie usługi oraz niedozwolone postanowienia umowne to najczęstsze powody wnoszenia pozwów do sądu.

Redakcja

centrumwspolpracy.org.pl

Zobacz również