|   | 

Jakie są najważniejsze korzyści uczestnictwa w OFE?

Otwarte Fundusze Emerytalne, zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne stanowią istotny element II filaru polskiego systemu emerytalnego. Odprowadzanie części składki ubezpieczeniowej do OFE pomoże Ci uniezależnić wysokość emerytury od tej, wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Może przełożyć się również na zwiększenie kwoty wypłacanego świadczenia. W artykule podpowiemy jak wybrać OFE i jakie są najważniejsze korzyści z uczestnictwa w nim.

Celem Otwartych Funduszy Emerytalnych jest umożliwienie klientom gromadzenia i pomnażania środków na przyszłą emeryturę w ramach II filaru systemu emerytalnego.

Osoby, które podejmują swój pierwszy staż, praktyki lub pracę będą mogły zdecydować, czy część opłacanej przez pracodawcę składki emerytalnej przekażą do OFE. Alternatywą może być pozostawienie całej składki na koncie i subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Warto wiedzieć jednak, że pieniądze wpłacane do ZUS-u są automatycznie wypłacane w postaci emerytur dla dzisiejszych emerytów. Środki zgromadzone na zusowskim koncie są więc jedynie elektronicznym zapisem i nie mają nic wspólnego z realnym kapitałem.

Korzyści uczestnictwa w OFE

OFE pozwala choć po części uniezależnić emeryturę od tej, wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pieniądze przekazywane do OFE są inwestowane w różne, mniej lub bardziej ryzykowne narzędzia finansowe. W co mogą inwestować OFE określają ściśle przepisy prawa. Przekazanie części składki do OFE daje więc ogromną szansę na zwiększenie wysokości kapitału na jesień życia. Jest to szczególnie ważne również z uwagi na fakt, że przyszłość ZUS-u jest obecnie bardzo niepewna.

 Możliwość kontroli zysków

Osoby, które gromadzą aktywa na koncie w OFE w każdym momencie mogą „podejrzeć” ile wynosi kwota zgromadzonych przez nich środków. Jeśli stopa zwrotu nie jest odpowiednio wysoka, istnieje możliwość zamiany jednego OFE na inny. W dowolnym momencie trwania umowy.

Dziedziczenie środków z OFE

Ogromną korzyścią, wynikającą z uczestnictwa w OFE jest możliwość dziedziczenia zgromadzonych na rachunku środków. W przypadku śmierci oszczędzającego, należące do niego pieniądze zostaną przekazane małżonkowi i/lub osobie uposażonej.

Jak wybrać OFE?

Zastanawiasz się jak wybrać OFE? Pamiętaj, że Twoja decyzja powinna być oparta o rzeczowe, racjonalne dane. Dzięki temu masz szansę zwiększyć zyski i wypracować jeszcze wyższą emeryturę.

Zanim wybierzesz OFE, zwróć uwagę przede wszystkim na:

  •  wyniki finansowe w długofalowej perspektywie. Biorąc pod uwagę fakt, że gromadzenie kapitału na emeryturę potrwa co najmniej kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, efektywność danego funduszu należy oceniać na podstawie długoterminowych wyników inwestycyjnych;
  •  strukturę właścicielską Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego. Jeśli podpiszesz umowę z instytucją, posiadającą wieloletnie, poparte bardzo dobrą strategią inwestycyjną doświadczenie, istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że jej wyniki finansowe będą piąć się w górę;
  •  wysokość dodatkowych opłat. Zanim zwiążesz swoją przyszłość z konkretnym OFE, sprawdź wysokość opłaty od składki (tzw. opłaty manipulacyjnej), opłaty za zarządzanie aktywami. Wyższe opłaty to niższe zyski;
  •  liczbę członków funduszu. Biorąc pod uwagę fakt, że niezadowolony z OFE klient może w dowolnym momencie zmienić fundusz na inny, duża liczba członków może być odzwierciedleniem jego świetnym wyników;
  •  wizerunek funduszu. Choć nie jest to czynnik najistotniejszy, zdecydowanie warto wziąć go pod uwagę. Świetny serwis, łatwy dostęp do prowadzonego przez OFE rachunku oraz bezproblemowy kontakt z przedstawicielem funduszu są obecnie prawie tak samo ważne jak wysoka stopa zwrotu z inwestycji.

 

Materiał zewnętrzny

Redakcja

centrumwspolpracy.org.pl

Zobacz również