|   | 

Progi podatkowe – czym są i jaka jest ich wysokość?

W Polsce obowiązują dwie stawki podatkowe, a progiem jest kwota nieco większa od 85 tys.

Zagadnienie progów podatkowych jest ściśle związane z podatkiem dochodowym, czyli obowiązkowym świadczeniem, które uiszczają zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Świadczenia dokonywane są na rzecz państwa, a ich wysokość zależy od osiągniętego w danym roku rozliczeniowym dochodu oraz wykorzystanych odliczeń.

Stosowana skala podatkowa zwykle ma progresywny charakter. Oznacza to, że podatek obliczany jest na podstawie wysokości dochodu – do kwoty pierwszego progu związany jest z pierwszą stawką (uwzględniając kwotę wolną od podatku), natomiast nadwyżka ponad tym progiem opodatkowana jest już według drugiej stawki. W Polsce obowiązują dwie stawki: 18 i 32%.

Czym są progi podatkowe i jaka jest ich wysokość?

Progi podatkowe to zatem – najprościej rzecz ujmując – ustawowo wskazane kwoty, od osiągnięcia których zależy to, jak wysoki podatek dochodowy musimy uiścić w danym roku rozliczeniowym.

Podatek dochodowy jest pobierany od podstawy jego wyliczenia zgodnie z dwoma obowiązującymi skalami. Jeżeli podstawa obliczenia nie przekracza 85 528 zł, podatek wynosi 18%. Gdy podstawa ta przekracza 85 528 zł, podatek będzie równy 15 395,04 zł oraz 32% z powstałej ponad wskazaną kwotę nadwyżki. W obu przypadkach odejmowana jest kwota, która zmniejsza podatek.

Wysokość kwoty, która zmniejsza podatek, jest corocznie weryfikowana przez ministra odpowiedzialnego za finanse publiczne.

W 2017 roku kwota ta wynosi: 1 188 zł – jeśli podstawa obliczenia podatku nie przekracza 6 600 zł; 1 188 zł pomniejszone o wynik działania 631,98 zł x (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) / 4 400 zł – gdy podstawa obliczenia podatku jest wyższa niż 6 600 zł, ale niższa niż 11 000 zł; 556,02 zł – jeżeli podstawa obliczenia podatku mieści się w przedziale 11 000 zł – 85 522 zł lub 556,02 zł pomniejszone o wynik działania 556,02 x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) / 41 472 zł – kiedy podstawa wynosi więcej niż 85 528 zł, ale mniej niż 127 000 zł.

Od przepracowanego czasu do dochodu

Podstawowe znaczenie w tym zakresie ma osiągany przez płatnika dochód. Warto pamiętać, iż zadaniem ewidencjonowania czasu pracy pracowników jest właśnie poprawne obliczanie należnego zatrudnionemu wynagrodzenia, z którego będzie się on później rozliczać. Tymczasem ewidencja czasu pracy jeszcze nigdy nie była tak prosta. Aplikacja inEwi.pl pozwala na zarządzanie czasem pracy, co nie tylko usprawnia funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa, ale ułatwia również naliczanie wynagrodzenia, które stanowić będzie podstawę do opodatkowania.

 

Materiał zewnętrzny

Redakcja

centrumwspolpracy.org.pl

Zobacz również