|   | 

Design ze wsparciem unijnym. Jak zdobyć dotację unijną?

Fundusze Europejskie coraz bardziej wspomagają innowacyjność. Program Dostępność Plus jest kompleksowym rozwiązaniem. Obejmuje swoim działaniem wszystkie sfery życia obywateli. Szczególnie osoby starsze oraz osoby z niepełnosprawnościami, które wymagają wsparcia by godnie żyć w społeczeństwie. W działaniu 2.3.5 połączono biznes, stylistykę oraz wykluczenie. Powstał pierwszy tak kompleksowy projekt dostępny dla polskich firm.

Na czym polega projekt POIR 2.3.5?

Celem projektu Design dla przedsiębiorców jest finansowanie profesjonalnych procesów projektowych zarówno dla nowych jak i ulepszonych produktów oraz ich wdrażanie. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o środki, które pozwolą im skorzystać z usług wykwalifikowanych podmiotów doradczych w celu realizacji nowych koncepcji wzorniczych, które wprowadzą powiew świeżości bądź usprawnią działanie dotychczasowego produktu. Oczywiście projekt musi realizować cel jaki jest założony w programie Dostępność Plus.

Te innowacje muszą służyć obywatelom o szczególnych potrzebach, również indywidualnych, będących konsekwencją np. braku pełnej sprawności (poruszanie się na wózku inwalidzkim bądź o kulach, zredukowanej możliwości poruszania się, utrata wzroku bądź znaczne ograniczenie widzenia, utrata bądź znaczne ograniczenie słuchu, osoby głuchoniewidome, niepełnosprawność intelektualna i psychiczna, osoby mające problem w komunikowaniem się ze społeczeństwem) czy podeszłym wiekiem oraz współistniejącymi chorobami przewlekłymi, a także kobietom w ciąży, osobom z małymi dziećmi (także z wózkami dziecięcymi), osobom z nietypowym wzrostem oraz osobom z bagażem lub towarem o dużej masie.

Bezwarunkową częścią składową projektu jest proces, który ma na celu stworzenie i realizację planu wzorniczego, który pozwoli na wdrożenie nowego lub ulepszonego produktu. Fakultatywną częścią projektu jest doradztwo wymagane do wdrożenia planu oraz realizacja inwestycji początkowej bez której nie będzie możliwe wdrożenie nowego lub ulepszonego produktu.

Środki z konkursu można przeznaczyć na doradztwo w zakresie audytu wzorniczego i rynkowego, zakup patentów, licencji czy know-how, przygotowanie strategii przez wyspecjalizowane firmy, kupna środków trwałych, przeprowadzanie testów oraz wykonywanie prototypów (środki trwałe zakupione w ramach dofinansowania nie mogą zostać użyte do budowy prototypów bądź przeprowadzania testów), a także na wszelkie usługi doradcze (np. doradztwo prawne lub podatkowe). Oczywiście każdy zakup czy usługa muszą służyć wdrożeniu produktu.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców skierowany jest do sektora MŚP, który jest jedynym beneficjentem tego programu. W konkursie mogą wziąć udział zarówno mikroprzedsiębiorstwa (mniej niż 10 pracowników oraz obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych mniejszy niż równowartość 2 mln euro w skali roku lub suma aktywów w bilansie jednego z tych lat nie przekracza równowartości 2 mln euro), małe przedsiębiorstwa (mniej niż 50 pracowników oraz obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych mniejszy niż równowartość 10 mln euro w skali roku lub suma aktywów w bilansie jednego z tych lat nie przekracza równowartości 10 mln euro) oraz średnie przedsiębiorstwa (mniej niż 250 pracowników oraz obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych mniejszy niż równowartość 50 mln euro w skali roku lub suma aktywów w bilansie jednego z tych lat nie przekracza równowartości 43 mln euro).

Dowiedz się więcej na https://www.a1europe.pl >>

Z konkursu wyłączone są podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie). W województwach, które mogą brać udział w programie maksymalny współczynnik dofinansowania wynosi 85% wartości projektu w aspekcie usług doradczych, a dla części inwestycyjnej projektu ustalona została mapa z wartościami odpowiadającymi poszczególnym regionom, a także premia, która dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi +20%, a dla średnich przedsiębiorstw +10%.

Wartość całego programu na który wnioski można składać od 24.11.2020 roku do 28.07.2021 roku to 70 milionów złotych (8 463 000 zł dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 61 537 dla reszty województw). Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 60 000 zł, natomiast maksymalna wartość to 1 500 000 zł (500 000 zł na usługi doradcze oraz 1 000 000 zł na inwestycje).

Redakcja

centrumwspolpracy.org.pl

Zobacz również