|   | 

Koszty uzyskania przychodów według źródeł ich uzyskania w PIT 2017

Każdy z podatników w Polsce ma obowiązek rozliczenia rocznego swoich dochodów na formularzu PIT 36, PIT 37 lub innym. Może to zrobić wykorzystując program PIT za darmo, wchodząc na wybrany w Internecie portal podatkowy.

Podatek płacimy od dochodów, którymi są nasze przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania czyli te, które ponosimy w związku z wykonywaną przez nas pracą, np. koszty dojazdu do pracy (napisano w oparciu o www.pitax.pl).  Opodatkowaniu podlega dochód, a nie przychód. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych  przewiduje różne zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w zależności od rodzaju przychodu. Odliczenia od przychodów kosztów, czyli wydatków  poniesionych w celu osiągnięcia przychodu, podatnik może dokonać przed opodatkowaniem. W ten sposób zmniejsza się podstawa opodatkowania, a co za tym idzie kwota podatku do zapłacenia fiskusowi za rozliczenie np. PIT 2017 online.

Koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej

Osoby prowadzące działalność gospodarczą  i osiągające dochody z tego tytułu, rozliczając PIT 36 online  mogą zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów, oprócz wydatków bezpośrednio związanych z osiąganiem przychodów, również koszty służące zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów (zgodnie z art.22 ust.1 ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych). Kosztami bezpośrednimi będą z całą pewnością zakupione towary handlowe i materiały. Natomiast do kosztów pośrednich można niewątpliwie zaliczyć np. odpisy amortyzacyjne samochodu osobowego czy też zapłacone faktury za media, w tym prąd, gaz. Ustawa o PIT nie zawiera dokładnych definicji i informacji, co dokładnie stanowi koszt podatkowy. Natomiast w art. 23 tejże ustawy znajduje się katalog wyłączeń, czyli wyszczególnienie tego, co nie może stanowić koszty podatkowe. Należy pamiętać, że każdy zakup wprowadzony jako koszt firmy musi mieć związek z prowadzoną działalnością. Trzeba to będzie wykazać w razie kontroli skarbowej.

Koszty pracownicze a rozliczenie PIT 37

Jeśli nasze dochody uzyskujemy ze stosunku pracy, czyli przychodów opodatkowanych według skali podatkowej i wykazywanych w deklaracji PIT 37, (który możemy rozliczyć jako PIT online) odliczamy tzw. koszty pracownicze (koszty uzyskania przychodu), które w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały określone kwotowo. I tak, możemy odliczyć kwotę 111,25 zł miesięcznie a za rok podatkowy nie więcej niż 1 335 zł. jeżeli w danym roku rozliczeniowym uzyskaliśmy przychody z tytułu jednej umowy o pracę. W przypadku uzyskania przychodów z pracy w kilku zakładach, odliczenie nie może przekroczyć kwoty 2 002,05 zł za rok podatkowy. W sytuacji, gdy byliśmy zatrudnieni u kilku pracodawców dojeżdżaliśmy do  zakładów pracy z innej miejscowości, to za rok podatkowy możemy odliczyć maksymalnie 2 502,56 zł.

Rozliczając darmowy  PIT online  koniecznie pamiętajmy, żeby sprawdzić czy koszty uzyskania przychodów wykazane przez płatnika w informacji PIT-11 są na pewno prawidłowe wyliczone. Osoba zatrudniona, czyli pracownik, wypełniając rozliczenie PIT, zawsze może zastosować koszty uzyskania przychodu faktycznie mu przysługujące. Jeśli więc wykazane przez płatnika w informacji PIT-11 koszty naliczone zostały błędnie, może je zignorować i wpisać rzeczywiście poniesione koszty.

Jeśli nasze dochody są wynikiem zawartej umowy zlecenia lub umowy o dzieło, wypełniając darmowy PIT online, odliczamy zryczałtowane koszty w wysokości 20% przychodu, a z tytułu korzystania z praw autorskich — 50% przychodów, jednak nie więcej niż 42 657 zł.

Materiał partnera zewnętrznego

Redakcja

centrumwspolpracy.org.pl

Zobacz również