|   | 

Studia dualne lekarstwem na bezrobocie absolwentów

Bezrobocie wśród osób młodych z wyższym wykształceniem utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie 30,7%. W badaniu „Barometr Rynku Pracy IV” aż 37,5% pracodawców oceniło negatywnie kompetencje absolwentów ubiegających się o pierwszą pracę. Dane te wskazują na niedopasowanie edukacji do wymogów rynku pracy. W celu poprawy tej sytuacji Work Service we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu uruchamia specjalny program magisterskich studiów dualnych. Jego celem jest umożliwienie studentom rozwinięcie praktycznych umiejętności pożądanych przez pracodawców.

Idea stworzenia programu studiów dualnych zrodziła się z potrzeby wsparcia młodych ludzi w procesie wchodzenia na rynek pracy. Z danych GUS wynika bowiem, że to właśnie wśród ludzi młodych, w tym także absolwentów wyższych uczelni, stopa bezrobocia utrzymuje się na najwyższym poziomie. W pierwszym kwartale b.r. bezrobotnych absolwentów było w Polsce 94 tys. osób, a stopa bezrobocia wyniosła wówczas 30,7% (według BAEL). Trudności ze znalezieniem pracy można upatrywać m.in. w niedopasowaniu kompetencji i umiejętności do konkretnych oczekiwań przedsiębiorców. Jak pokazały wyniki ostatniego badania Work Service „Barometr Rynku Pracy IV” aż 93% pracodawców twierdzi, że osoby ubiegające się o pierwszą pracę nie posiadają praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu, a blisko 78% jest zdania, że nie mają oni również wystarczającego doświadczenia zawodowego zdobytego podczas stażu czy praktyki. Jednocześnie 33,7% absolwentów zadeklarowało, że zdobyta wiedza na studiach nie przydała im się w zdobyciu pierwszej pracy.

Zdecydowaliśmy się na stworzenie programu studiów dualnych na wzór systemu edukacji, który doskonale sprawdza się w Niemczech. Naszym zdaniem proces nauczania jest kluczowy w procesie kształcenia wykwalifikowanych pracowników, ale konieczne jest dostosowanie kierunków edukacji do potrzeb rynku pracy i wyspecjalizowanie przyszłych pracowników w konkretnych dziedzinach – podkreśla Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu Work Service S.A. Firmy rozwijają się w dynamicznym tempie, dostosowując się do zmiennych nie tylko dyktowanych przez polskie otoczenie rynkowe, ale także przez globalne trendy. Ten projekt ma przede wszystkim wspierać studentów w zdobywaniu niezbędnych i aktualnie poszukiwanych na rynku kompetencji, ale też pracodawców w kształceniu swoich przyszłych pracowników – dodaje Tomasz Hanczarek.

Studia dualne

Informacje o programie

Autorski program magisterskich studiów dualnych You Know How startuje w styczniu 2016 roku. Studia umożliwią łączenie zajęć dydaktycznych na uczelni z pracą w firmie będącej uczestnikiem programu. Rekrutacja uczestników do programu rozpocznie się wraz z początkiem roku akademickiego – w październiku 2015. W pierwszej fazie projektu do programu zakwalifikowanych zostanie 25-30 studentów, którzy będą wyłonieni w ramach procesu rekrutacyjnego przeprowadzonego przez Work Service we współpracy z partnerami projektu oraz przedstawicielami Uniwersytetu Ekonomicznego.

Propozycją Work Service jest aby w początkowej fazie projektu studia dualne odbywały się w systemie 3+2, czyli trzy dni studenci spędzą na pracy w wybranej firmie a dwa dni będą poświęcali na uczestniczenie w zajęciach i wykładach na uczelni. Co istotne, wszyscy uczestnicy programu otrzymają wynagrodzenie za odbyte staże w wybranych firmach. Dodatkowym atutem programu jest możliwość podjęcia stałego zatrudnienia po zakończeniu półtorarocznego programu studiów dualnych. Współpracę przy projekcie zadeklarowały firmy prowadzące działalność we Wrocławiu, które zapewnią studentom optymalne warunki do zdobywania wiedzy i praktyki z zakresu danej specjalizacji zawodowej.

To dopiero pierwszy etap projektu, który zdecydowaliśmy się przeprowadzić we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz partnerami biznesowymi działającymi na terenie Wrocławia. Jednak w planach mamy działalność na szerszą skalę. Mamy również nadzieję, że nasz projekt będzie stanowił inspirację dla innych uczelni i pokaże jak ważne jest zdobywanie praktycznej wiedzy i doświadczenia zawodowego od praktyków biznesu – mówi Krzysztof Inglot, Pełnomocnik Zarządu Work Service S.A.

Rekrutacja do programu będzie prowadzona wśród studentów pierwszego roku studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie (Specjalizacja Zarządzanie Projektami), na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Osoby chętne to zakwalifikowania się do programu powinny mieć wysoką motywację do rozpoczęcia pierwszej pracy, potencjał do rozwoju własnej ścieżki kariery, a także władać językiem angielskim na poziomie komunikatywnym.

Źródło:newsrm.tv

Redakcja

centrumwspolpracy.org.pl

Zobacz również