|   | 

Absolwenci warszawskich uczelni najlepsi!

Absolwenci warszawskich uczelni triumfują w X edycji Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” na najlepszą pracę magisterską o tematyce promocji, konkurencyjności i innowacyjności Polski. W tym roku aż 6 z przyznanych 12 nagród trafiło do absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego i Szkoły Głównej Handlowej.  Gala Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” odbyła się w czwartek, 8 grudnia w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Alojzego Nowaka, dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przyznała Katarzynie Matyjanko nagrodę główną I stopnia za pracę „Finansowanie sektora energetyki odnawialnej: analiza porównawcza Polski i Niemiec”.

- Znaczenie sektora energetyki odnawialnej w Polsce powoli wzrasta i należy się spodziewać kontynuacji tego trendu w przyszłości. Polska musi jednak być świadoma, iż działalność samego rządu nie wystarczy do odpowiedniego rozwoju sektora energetyki odnawialnej. Kooperacja podmiotów publicznych i prywatnych we wspieraniu rozwoju tego sektora jest w tym celu niezbędna – wyjaśnia Matyjanko. – Nagroda zdobyta w konkursie jest dla mnie przede wszystkim dowodem na to, że warto się rozwijać, inwestować w swoją wiedzę, a przede wszystkim wierzyć we własne możliwości. Nagroda ta przypomniała mi też, jak ważne jest podążanie za własną pasją i takie jej ukierunkowanie, by jej rozwój nie służył wyłącznie celom jednostki, by to, co robimy, miało większe znaczenie  – mówi Katarzyna Matyjanko.

Praca Katarzyny Matyjanko zdobyła również nagrodę specjalną Agencji Rynku Rolnego. Do absolwentów warszawskich uczelni trafiły także nagrody specjalne: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Rozwoju i Finansów, Ośrodka Przetwarzania Informacji PIB i Fundacji PZU.

Absolwent szkoły

- Zdobyta przeze mnie nagroda to prestiżowe wyróżnienie. Marka „Teraz Polska” to synonim sukcesu. Dla mnie jednak to przede wszystkim motywacja do dalszej pracy naukowej oraz potwierdzenie, że tematyka, którą się zajmuję, telemedycyna, jest ważna dla rozwoju kraju – mówi Mateusz Zabolski, laureat nagrody specjalneOśrodka Przetwarzania Informacji PIB.  – Moja droga prywatna, naukowa i zawodowa zawsze będzie związana z Polską. Zostałem wychowany w duchu nowoczesnego patriotyzmu. Oznacza to dla mnie wykorzystanie własnej wiedzy, kreatywności i pasji do tworzenia sukcesu w moim kraju – dodaje.

Konkurs „Teraz Polska Promocja” powstał w 2007 r. pod patronatem Ministerstwa Gospodarki z inicjatywy Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsze edycje poświęcone były wyłącznie promocji polskiej gospodarki za granicą. Z biegiem lat tematyka prac konkursowych została poszerzona o zagadnienia dotyczące konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki.

– Na przestrzeni dziewięcioletniej historii Konkursu otrzymaliśmy blisko 700 prac magisterskich z kilkudziesięciu uczelni publicznych i niepublicznych z całej Polski, a ponad 100 z nich nagrodziliśmy. Rokrocznie przekonujemy się, jak wielki intelektualny potencjał drzemie w absolwentach szkół wyższych. Nagradzane prace magisterskie to wielki wkład tych młodych ludzi w rozwój wiedzy na temat współczesnej Polski. – podsumowuje Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

W tegorocznej edycji udział wzięło blisko 70 studentów z całej Polski, a nagrody i wyróżnienia trafiły do 11 laureatów. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody główne oraz nagrody specjalne o łącznej wartości ok. 50.000 zł. Fragmenty zwycięskich prac zostaną opublikowane w e-booku „Teraz Polska Promocja i Rozwój”.  

Źródło:newsrm.tv

Redakcja

centrumwspolpracy.org.pl

Zobacz również