|   | 

Pacjenci potrzebują wsparcia

Jak wynika z badań zrealizowanych przez Fundację STOMAlife, 83% lekarzy kieruje pacjentów po wyłonieniu stomii pod opiekę pielęgniarki stomijnej. Jednak według pacjentów, znalezienie specjalistycznej poradni, w której uzyskać można profesjonalną pomoc po operacji jest niezwykle trudne, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Jaki jest tego powód? Prowadzenie punktów konsultacyjnych leży wyłącznie po stronie organizacji pozarządowych, których zasoby są niezwykle ograniczone.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przed Fundację STOMAlife wśród lekarzy chirurgów, blisko 50% z nich po operacji wyłonienia stomii odsyła pacjentów po pomoc do organizacji stomijnej, a 83% kieruje pod stałą opiekę profesjonalnej pielęgniarki. Tak duże zapotrzebowanie na tego rodzaju placówki, wynika z faktu, iż opuszczając oddział szpitalny pacjenci otrzymują jedynie podstawowe informacje dotyczące obsługi i higieny stomii. Aby jednak mogli w pełni powrócić do prawidłowego funkcjonowania i formy sprzed operacji wymagają otrzymania rzetelnej wiedzy, wsparcia psychologicznego i konkretnych wskazówek dotyczących życia ze stomią. Połowa ankietowanych lekarzy informuje, że w placówkach medycznych, w których pracują nie istnieje poradnia stomijna.

Niestety pacjenci po powrocie do domu w wielu przypadkach muszą liczyć wyłącznie na siebie. Spowodowane jest to tym, iż obecnie nie funkcjonuje finansowanie placówek stomijnych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, a pomoc pacjentom stomijnym leży wyłącznie po stronie organizacji, takich jak Fundacja STOMAlife. Powszechny dostęp do opieki stomijnejto bardzo ważna kwestia w procesie rekonwalescencji – mówi Dorota Minta, prezes Fundacji STOMAlife.

Wsparcie pacjentów

Nieprawidłowo zaopatrywana stomia powoduje izolację od otoczenia oraz konsekwencje w postaci powikłań zdrowotnych, dlatego Fundacja STOMAlife stara się robić wszystko, aby zapełnić systemową lukę. Do tej pory, w ramach działań Fundacji otwartych zostało 17 punktów konsultacyjno-szkoleniowych PKS STOMAlife, w których dyżurują doświadczone pielęgniarki stomijne. W nadchodzącym 2017 roku, Fundacja planuje otwarcie nowych punktów. W związku z ograniczonym budżetem, jest to jednak jedynie kropla w morzu potrzeb. Prowadzenie ogólnodostępnych poradni stomijnych, finansowanych z budżetu państwa, byłoby dla osób po wyłonieniu stomii gwarantem powrotu do aktywnego życia społecznego.

W nadziei na poprawę sytuacji pacjentów stomijnych, Fundacja STOMAlife wystosowała w 2016 r. opinię w sprawie powszechnego dostępu do poradni do Rzecznik Praw Pacjenta.

Stomia jest chirurgicznie wytworzonym połączeniem części jelita z powierzchnią ciała. Do jej wyłonienia dochodzi w wyniku chorób układu pokarmowego. Obecnie szacuje się, że w Polsce żyje ok. 40 tysięcy stomików. Liczba ta nie uwzględnia małych stomików, ponieważ nie istnieją żadne oficjalne zestawienia informujące o liczbie stomii wyłanianych u dzieci.

Źródło:newsrm.tv

Redakcja

centrumwspolpracy.org.pl

Zobacz również

  • Fundacja Mam Marzenie nagrodzona

    W XVI edycji plebiscytu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny 2016”, nad którym patronat objął Minister Zdrowia...

  • Wolontariusz na rynku pracy

    Portal Praca.pl przeprowadził wśród użytkowników krótkie badanie na temat wolontariatu. Okazuje się, że 57% respondentów było, jest lub...